عکاسی دیجیتال

مهمترین دلیل محبوبیت دوره آموزشی عکاسی دیجیتال آن است که فاصله عکاسی از سوژه تا رویت عکس را به چند ثانبه رسانده است. دوربین های دیجیتال فرایند پر دردسر تاریکخانه عکاسی و ظهور فیلم را حذف کرده و به جای آن لذت دستیابی فوری به عکس گرفته شده را به افراد هدیه کرده است. در دوره آموزشی عکاسی دیجیتال علاوه بر اصول عکاسی دیجیتال با فرایند اصلاح عکس و برجسته سازی های مرتبط هم آشنا می شوید.


هزینه دوره: تومان
تاریخ شروع دوره : پاییز 98