روابط عمومی (سطح یک)

دوره آموزشی روابط عمومی نیازهای اساسی شما را در زمینه های ارتباط با رسانه ها، خبرنویسی، تنظیم بیانیه ها و اطلاعیه ها، اصول برگزاری مراسم خبری و غیر خبری مرتفع می کند.


هزینه دوره: تومان
تاریخ شروع دوره : پاییز 98