خبرنگاری پیشرفته

دوره خبرنگاری پیشرفته مخصوص افرادی است که یا دوره خبرنگاری مقدماتی را گذرانده اند و یا در حال حاضر در یکی از مشاغل رسانه ای مشغول کار هستند. این دوره آموزشی به صورت کارگاهی و در رشته های تخصصی خبری مانند خبرنگاری بحران، پوشش زنده خبری و ... برگزار می شود.


هزینه دوره: تومان
تاریخ شروع دوره : پاییز 98