خبرنگاری مقدماتی

خبرنگاری پر طرفدارترین شغل رسانه ای است. خبرنگاری شغلی پر هیجان است و هر کسی که با الفبای نوشتن آشنا باشد و اصول خبرنویسی را فرابگیرد می تواند گام در این راه بگذارد. فراگیران علاوه بر دانش خبرنویسی، مدرک معتبر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت می کنند.


هزینه دوره: تومان
تاریخ شروع دوره : پاییز 98