سفارشی سازی محتوا

در بازار رقابتی امروز، دسترس پذیری یکی از عناصر رقابتی محسوب می شود. سفارشی سازی محتوا یکی از ابزارهایی است که به صاحبان صنایع و خدمات امکانی را می دهد که خود را به مخاطب بشناسانند. در این بخش با تکنیک های خاص محتوای مناسب با کاربردهای مختلف تولید می شود و در محل تماس مخاطب با سفارش دهنده در اختیار آنها قرار می گیرد.  خدمات وب‌سایت، وبلاگ نویسی،طراحی گرافیکی، نگهداری شبکه‌های اجتماعی، عکاسی و تهیه ویدئو تبلیغاتی و آموزشی  نمونه‌هایی از تولید محتوای سفارشی هستند.  با چنین خدماتی به چشم می آیید.


هزینه دوره: تومان
تاریخ شروع دوره :