تحقیقات بازار

 

شناخت دقیق مشتریان و تلاش برای بهبود خدمات و به دست آوردن مشتریان بیشتر از مهمترین اهداف هر سازمانی محسوب می شود. در بخش تحقیقات بازار خدمات متنوعی به متقاضیان ارایه می شود. از جمله این خدمات می توان به موارد زیر اشاره کرد

مطالعه محسول

مطالعه مشتریان 

رضایت سنجی

 


هزینه دوره: تومان
تاریخ شروع دوره : پاییز 98